3d визуализация шоколадного флага малави, вид справа