3d визуализация шоколадного флага мали, вид справа